ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KROUNA
Přidal/a admin dne June 21 2009 15:28:19

je začleněna do chrudimského vikariátu královehradecké diecéze. Územně zahrnuje obce Krouna (s farním kostelem sv. archanděla Michaela), Humperky, Oldříš a Otradov (s filiálním kostelem sv. Bartoloměje).

 

Duchovní správu farnosti vede:

 

P. Vladimír Janouch – farář

 

Kontakt:

 

Mobil: +420 603 480 598

 

Adresa www stránek je: http://farnost.krouna.cz

 

 

 

Z historie krounské farnosti

 

Historie farnosti je provázána s dějinami obce. Farní kostel sv. Michaela se připomíná již v roce 1350, kdy pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic postupoval litomyšlskému biskupství čtyři děkanáty. Mezi farnostmi vysokomýtského děkanátu byla tenkrát uvedena obec Grunaw superior (dnešní Krouna) a osada Grunaw inferior (dnešní Otradov).

 

Krouna byla poddanskou obcí rychmburského panství. V dobách husitských válek přivedl majitel panství Jan Pardus z Vratkova na všechny fary utrakvistické kněze, tj. kazatele umírněného husitství a nekatolickou zůstala krounská fara až do Třicetileté války. Po roce 1620 fara v Krouně zanikla a Krouna byla přifařena nejprve ke Skutči, později v roce 1673 k Hlinsku a roku 1677 opět ke Skutči. Samostatná fara v Krouně byla s přispěním Štěpána hraběte Kinského obnovena dne 24. dubna 1737.

 

Farní kostel sv. Michaela byl původně dřevěný, pokrytý šindelem a vstupovalo se do něho z boční strany. Po stržení původní stavby, byl ke staré věži postaven nynější zděný objekt. Současná barokní podoba kostela pochází z roku 1768. Náklady na stavbu chrámu činily 8 707 zlatých. Ze svých prostředků zaplatila krounská farnost 1 200 zlatých, ostatní patronátní kostely panství 3 200 zlatých a zbylých 4 307 zlatých poskytl tehdejší majitel rychmburského panství hrabě Filip Kinský. Interiéru kostela vévodí obraz sv. Michaela archanděla, jehož autorem je Jan Umlauf. Výmalba interiéru kostela je dílem malíře Františka Martinů z Poličky. Varhany byly předány v roce 1801 mistrem varhanářem Karlem Horákem z Kutné Hory. Kostelní zvony byly v obou světových válkách odebrány pro účely válečného průmyslu a na věži zůstal jen zvon z roku 1529.

 

Duchovní působící v naší farnosti

 

Jan Felix Chuchelský – prvním krounským farářem po obnovení fary se stal 4. května 1737 Šlechtic, narozen v Nestajově, později chrudimský kaplan a roku 1750 první skutečský vikář. Po něm v naší farnosti působili v letech 1379 – 1894 mnozí další duchovní.

 

František Mimra farář 1894 – 1909

 

Byl pozoruhodnou osobností duchovního i světského života. Zabýval se též politickou a osvětovou činností, divadelnictvím a finančnictvím. Později se stal kanovníkem, proboštem a biskupským vikářem v Litomyšli. Krounská orlovna bývá na jeho počest nazývána Mimrův dům.

 

Julius Váňa farář 1909 – 1912
Jan Bauer farář 1912 – 1916
Augustin Jonáš administrátor 1916 – 1917
Antonín Obejda farář 1917 – 1922
Petr Petřík administrátor 1923 – 1925
Jan Oliva farář 1925 – 1933
Josef Vorlička farář 1933 – 1949
Václav Kuchař administrátor 1949 – 1954
Josef Kubíček administrátor 1954 – 1961

 

Kněz Josef Kubíček byl za svého života perzekuován komunistickým režimem, v roce 1961 byl zbaven státního souhlasu k výkonu kněžské služby, byl vězněn a po propuštění z věznice pracoval jako dělník v kamenolomu a poté v Chocni jako údržbář v domově důchodců. Zde v roce 1967 za doposud ne zcela objasněných okolností tragicky zahynul zasažen elektrickým proudem. Jako výraz trvalé vzpomínky na jeho blahodárné působení v Krouně byla na zdi kostela umístěna žulová pamětní deska s jeho podobiznou. V roce 2007 si farnost připomněla 40. výročí jeho úmrtí.

 

Josef Němec administrátor 1961 – 1970

 

Karel Kovář administrátor, farář 1970 – 2005

 

Karel Kovář, rodák z Poličky, působil v naší farnosti nejprve jako administrátor, později jako farář. Zemřel 5. října 2005 a podle jeho přání je pohřben na zdejším hřbitově. Po jeho smrti zůstala krounská fara neobsazena a správa farnosti přešla na děkanství v Hlinsku. Správa farnosti Pustá Kamenice přešla na duchovního v Borové u Poličky.

 

Ladislav Hojný administrátor excurrendo 2005 – 2007

 

Bohumil Šitavanc administrátor 2007 – 2010

 

Vladimír Handl administrátor 2010 – 2017

 

Vladimír Janouch farář 2017 – dosud

 

S využitím publikace Mgr. Marcely Nekvindové Krouna 1349 – 2009 a dle výpisu z farní kroniky pořízeného P. Karlem Kovářem.

 

Bc. Vtípil Martin