OREL
Přidal/a admin dne June 21 2009 17:15:45
Nová stránka 1

OREL byl v Krouně založen 13. října 1912 jako reakce katolíků v Krouně na založení Sokola evangelíky. Až do roku 1923 fungoval jako „Tělocvičný odbor všeobecného sdružení křesťanského  dělnictva“. Prvním starostou byl dne 28. října 1912 zvolen František Línek starší.

 

V roce 1937 byla postavena Orlovna. Byla nazvána Mimrovým domem  na památku kněze Františka Mimry , který byl v Krouně knězem v letech 1895 – 1909. Pod vedením p. Mimry bylv Krouně založen v r. 1902 křesťansko-sociální spolek. Orlovna byla také vysvěcena  jako památka na p. biskupa  E.J. Brynycha.

 

Po  roce 1948 byla činnost Orla zakázána a v r. 1950 byl majetek převeden na Sokol a MNV Krouna.  Orel byl v Krouně znovu obnoven v r. 1990.  Vrácena byla nejdříve ½ majetku  a v r. 1997 následně i zbytek. Od té doby se členové Orla v Krouně snaží budovu Orlovny postupně opravovat. Probíhají zde koncerty pěveckých sborů i hudebních skupin. Dále jsou pořádány různé přednášky, duchovní obnovy katolických věřících a v neposlední řadě i  plesy.

 

Jednota Orla v Krouně má v současné době  19 členů a  jak již bylo uvedeno činnost spočívá především v pořádání kulturních a společenských akcí.

 

název:  Orel jednota Krouna

 

IČO:  68208715

 

župa: Orlická

 

starosta: Jan Šmok ml.

 

místostarosta: Jan Šmok st.

 

sekretář: Ludmila Sodomková

 

počet členů: 19

 

Člen rady jednoty :

 

Jaroslav Filipi

Břetislav Šmok

Josef Obolecký

 

Předseda revizní komise jednoty: Ludmila Benešová

 

Člen revizní komise jednoty:

 

Jaroslava Matějíčková

Jaroslava Boušková

 

Funkce v jiných orgánech: Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla