ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ CANTANDO A RUBEŠ SKUTEČ
Přidal/a admin dne December 10 2018 08:50:26

Krouna - Obec Krouna a Sbor Českobratrské církve evangelické Vás srdečně zvou v sobotu 15. prosince 2018 od 18.00 hodin do Evangelického kostela v Krouně na Adventní koncert pěveckých sborů Rubeš a Cantando, sbormistr Zdeněk Kudrnka a klavírní doprovod Petr Hostinský.

 

 

Pěvecký sbor Cantando při ZUŠ Vítězslava Nováka ve Skutči vznikl v září roku 2009. Navazuje na sborovou tradici školy a města. První vystoupení a představení pěveckého sboru veřejnosti proběhlo na vánočním koncertě 15. prosince 2009 v KKS Skuteč. Tento koncert byl ve spolupráci s místním smíšeným pěveckým sborem Rubeš. Za krátkou dobu své existence již sbor Cantando absolvoval 4 soustředění, 10 koncertních vystoupení s novým programem. Máme před sebou naši první soutěž ( Zahrada písní, Praha), zájezd do Bratislavy ( květen 2011) ke spřátelenému sboru, který jsme hostili během Mezinárodního festivalu dětských sborů, kterého je Cantando spolupořadatelem. Sbor se skládá ze dvou oddělení, zpívá v nich 36 dětí ve věku od 1. – 6. třídy ZŠ. Sbormistrem je Zdeněk Kudrnka a korepetitorem MgA. Petr Hostinský.

 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce Krouna

 

Kušta Michal