ZÁPIS DO MŠ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Přidal/a admin dne April 04 2019 19:00:49

MŠ Krouna - Zápis do MŠ školního roku 2019/2020 proběhne ve dnech 6.5. - 10.5.2019.

 

Postup:

 

1) V období od 6.5. do 10.5.2019 je nutné do MŠ Krouna doručit vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

žádost je ke stažení zde nebo si ji vyzvedněte přímo v MŠ Krouna;

 

žádosti se podávají osobně;

 

žádosti podané po 10.5.2019 nebudou do přijímacího řízení zařazeny;

 

2) Při podání vyplněné žádosti obdržíte registrační číslo a evidenční list dítěte, se kterým následně navštívíte dětského lékaře svého dítěte a necháte si potvrdit zdravotní stav dítěte a jeho zdravotní předpoklady pro předškolní vzdělávání.

 

lékařem potvrzený evidenční list doručíte osobně (nikoliv poštou) zpět do MŠ do 22.5.2019;

 

žádosti, ke kterým nebude do 22.5.2019 dodán lékařem potvrzený evidenční list budou z dalšího řízení vyřazeny;

 

3) Při odevzdání evidenčního listu zpět do MŠ obdržíte informaci o zahájení správního řízení a termín, kdy se budete moci seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte.

 

kritéria pro přijímaní dětí do MŠ jsou k dispozici zde.

 

4) Seznam kladně vyřízených žádostí bude zveřejněn pod registračními čísly na veřejně příslušném místě v MŠ nejpozději od 31.5.2019.

 

v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení, bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí vydáno rozhodnutí o zamítnutí jejich žádosti;

 

písemné rozhodnutí o přijetí obdrží při vhodné příležitosti i zákonní zástupci přijatých dětí;

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 

Kušta Michal