INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
Přidal/a admin dne April 12 2019 09:11:55

Krouna - Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?

 

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

 

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.

 

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

 

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Více naleznete zde.

 

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením (245 kB)

 

Mgr. McGehee Alexandra, tajemnice Rady vlády ČR

tel.: +420 296 153 478

 

Teplá Ivana, Obec Krouna

 

Kušta Michal