670 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O KROUNĚ
Přidal/a admin dne June 10 2019 13:21:29

Krouna - V letošním roce si připomeneme výročí 670 let od první písemné zmínky o naší obci, 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Krouna, 75 let fotbalu v Krouně a 60 let od zahájení řádné výuky v nové budově ZŠ. Podrobnosti o oslavách spojených se setkáním rodáků naleznete níže v pozvánce.

 

V této souvislosti bych Vás, občany našich obcí, i všechny naše rodáky a další hosty chtěl na tyto oslavy co nejsrdečněji pozvat za sebe i za výbor, který je připravuje. Zároveň chci touto cestou poděkovat všem občanům, kteří poskytli historické fotografie a další materiály na výstavu, jež proběhne v budově základní školy. Zvláštní poděkování patří přípravnému výboru – Ireně Kavkové, Zdeňku Bukáčkovi, Martinu Kučerovi, Luďkovi Bělskému, Michalu Vařečkovi, Petru Švandovi, Michalu Pekařovi, Adéle Zástěrové, Jiřímu Bártovi, Blance Talackové, Lucii Vtípilové, Miloši Vaňákovi, Bohumilu Zlevorovi a Liboru Boháčovi, kteří se mnou vytvořili vynikající tým, jenž program sestavil a chystá jeho realizaci. Dále bych chtěl poděkovat Základní a mateřské škole Krouna, SDH Krouna, TJ Sokol Krouna a všem ostatním, kteří na přípravách oslav spolupracují.

 

Protože výročí obce jsme pojali zároveň jako setkání rodáků, přidávám několik informací pro občany. V nejbližších dnech dostane každá domácnost obálku se dvěma pozvánkami na oslavy a setkání rodáků. Prosíme všechny občany, aby druhou pozvánku poslali svým příbuzným, kteří pochází z Krouny a pozvali je na naši slavnost. Případní zájemci o více pozvánek si mohou další vyzvednout na obecním úřadě.

 

 

 

Mgr. Petr Schmied, starosta

 

Kušta Michal