POPLATKOVÁ POVINNOST PRO ROK 2020
Přidal/a admin dne May 13 2020 17:33:34

Krouna - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů (tj. "poplatek za odpady").

 

sazba poplatku 700,- Kč za poplatníka

 

Studenti s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaní na internátech a kolejích, příp. v soukromí, pokud tuto skutečnost doloží v termínu do 30.4.2020, platí poplatek ve výši 350,- Kč. Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině je od poplatku osvobozeno. Od poplatku je rovněž osvobozeno dítě narozené v příslušném kalendářním roce, tj. 2020.

 

(více v Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zveřejněné na stránkách obce:

 

http://www.krouna.cz/InfoOUKrouna/pdf/Vyhlasky/OZV201903.pdf.

 

místní poplatek ze psa

 

sazba poplatku činí

 

 

(více v Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 1/2019, o místním poplatku ze psů zveřejněné na stránkách obce:

 

http://www.krouna.cz/InfoOUKrouna/pdf/Vyhlasky/OZV201901.pdf

 

Poplatky mohou být hrazeny v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce vedený u České spořitelny, a. s.,  Hlinsko -  č. ú. 1141622369/0800.

 

variabilní symbol:

 

poplatek za odpady Rychnov 1120, Čachnov 1130, Františky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170 a číslo popisné (např. 1170472)

 

poplatek ze psa Rychnov 3320, Čachnov 3330, Františky 3340, Oldřiš 3350, Ruda 3360, Krouna 3370 a číslo popisné (např. 3320472).

 

Správce daně posunul splatnost obou poplatků do 30. 9. 2020 - viz oznámení ze dne 18. 3. 2020

 

http://www.krouna.cz/pdf/Spravce_dane.pdf

 

Poplatková povinnost pro rok 2020 (138 kB)

 

Prosíme občany o včasné splnění své poplatkové povinnosti.

 

Sodomková Věra, obec Krouna

 

Kušta Michal