Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Farní sbor v Krouně 

 

http://krouna.evangnet.cz

 

Sbor, který má v současné době 900 členů a ke kterému přísluší kazatelská stanice ve Skutči, má své Členy ve více jak 15 obcích: v Krouně, jejím okolí a na Skutečsku.

 

Krounský evangelický sbor byl prvním reformovaným sborem v Čechách, ustanoveným po vyhlášení Tolerančního patentu císařem Josefem II. Stalo se tak již před koncem roku 1781.

 

Filip hrabě Kinský, majitel rychmburského panství, jemuž patřila Krouna s okolím a Skutečsko, byl myšlence protestanského hnutí příznivě nakloněn. Proto pozval na své panství prvního reformovaného kazatele Františka Kovácze, jenž se stal kazatelem krounského sboru, zakrátko také superintendentem (nejvyšším představitelem) celé České reformované církve. Své první kázání přednesl počátkem října 1782 na hradě Rychmburk.

 

Protože pro své shromáždění a poslech kázání neměl sbor kostel, ani modlitebnu, byl v Krouně postaven koncem roku 1784 toleranční kostel. K této dřevěné budově bez věže vedl prkenný most přes potok. Základní kámen ke stavbě současného zděného kostela byl položen 27. července 1874. Chrám podle návrhu a plánů architekta Františka Šmorance ze Slatiňan byl postaven ve slohu románském. Tato stavba, zapsaná v seznamu chráněných památek, je dominantní stavbou širokého okolí s věží 52 m vysokou. Interiér kostela je prostý, stůl Páně a kazatelna jsou dřevěné, vyřezávané od třebechovického mistra Josefa Podstaty.

 

Ozdobou chrámu jsou umělecky provedené dvoumanuálové koncertní varhany od varhanáře Josefa Predigera z Albrechtsdorfu.

 

V letech 1984 - 1987 započala generální oprava kostela, kdy byla pořízena fasáda, oprava krovu a věže a provedeno oplechování měděnou krytinou. V několika posledních letech byl obnoven nátěr pláště kostela, odvodnění a odvlhčení stavby, oprava schodiště, vnější osvětlení kostela, ozvučení prostoru budovy a provedena generální oprava varhan.

 

Budova fary byla na základech přízemní budovy přestavěna v r. 1909 podle návrhu vídeňského architekta Zlatohlávka. Je jednopatrová, s prostorným bytem pro kazatele, pracovnou, archivem i sálem, který slouží v zimním období jako modlitebna. Fara byla plynofikována, byla provedena fasáda ‚ pořízeny nové opukové schody, napojení na veřejný vodovod.

 

Kazatelská stanice ve Skutči, založená v r. 1912, má modlitebnu v Tomáškově domě. Dům byl značným nákladem sboru opraven, hospodářská část přestavěna na byt. Slavnostně otevřen a předán byl k užívání v r. 1992 jako kulturní památka. Z iniciativy Města Skuteč a ministerstva kultury ČR byl zde instalován památník V.J. Tomáška. Připomíná jeho narození zde a jeho uměleckou tvorbu.

 

Za dobu existence sboru, od roku 1781, se v Krouně vystřídalo 10 kazatelů:

 

František Kováč

1782 - 1785

Petr Molnár

1785 - 1791

Daniel Márton

1792 - 1828

Antonín Košút

1829 - 1870

Gustav Opočenský

1871 - 1902

Jan Vl.Šebesta

1903 - 1905

Jan Toul

1907 - 1923

Karel Andrle

1923 - 1953

Vladimír Kučera

1954 - 1996

Pavel Kalus

1998 - 2003

David Sedláček

2005 - 2014

Marek Váňa

2011 - 2017

Jan Mikschik

2018 -

 

11. listopadu 2018 bude v Krouně slavnostně uveden do služby evangelický farář Jan Mikschik.

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.