Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
Články: AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY
INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 6. AŽ 9. ROČNÍKU


ZŠ Krouna
- Následující informace kromě bodu 12 se týkají pouze žáků 2. stupně, bod 12 se vztahuje na všechny žáky školy. V pátek 29.5.2020 MŠMT zveřejnilo pokyny pro vzdělávání žáků 2. stupně do konce šk.r.2019/20. Z nich vyplývá, že prezenční výuka už nebude obnovena. Od 8. června 2020 bude umožněna bude krátkodobá a občasná přítomnost žáků ve škole ... čtěte víceFOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


ZŠ Krouna
- Na středu 17.6.2020 máme prozatím zamluvený náhradní termín fotografování tříd (původní z poloviny května jsme museli zrušit). Problémem však stále je nutnost rozestupů mezi žáky, což klasickou společnou fotku znemožňuje. Bylo by však možné každé dítě vyfotit zvlášť a následně z jednotlivých snímků vyrobit panoramatickou fotografii. Cena této fotografie je ... čtěte víceVÝZVA K ÚHRADĚ STRAVNÉHO ZA OBDOBÍ DO 10.3.2020!


ZŠ Krouna
- Vzhledem k tomu, že část žáků nemá doposud zaplacené stravné za měsíc 03/2020 (ale někteří ani za únor nebo ani za leden), žádáme rodiče, aby stravné co nejdříve za své děti uhradili. V případě, že vaše děti do školy již chodí, můžete peníze poslat po nich. Pokud do školy nechodí, můžete stravné uhradit osobně u vedoucí jídelny nebo převodem na účet ... čtěte víceZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO CHORVATSKA


ZŠ Krouna
- I přes signály a o tom, že by nakonec bylo možné zájezd do Chorvatska na konci června 2020 uskutečnit, jsme se dohodli s cestovní kanceláří na jeho zrušení. Platby, které přihlášení účastníci uhradili, budeme vracet v jimi uhrazené výši. Průběh vracení peněz, bude vás kontaktovat p. uč. Beniačová a dohodne s Vámi postup vrácení v hotovosti. V případě, že disponujete ... čtěte víceVYHLÁŠKA MŠMT 211/2020 Sb.


ZŠ Krouna
- O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Uvedená vyhláška upravuje pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí šk.r. 2019/2020 a je ke stažení  ... čtěte víceZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO V RÁMCI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2020


ZŠ Krouna
- Vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin dochází od 1.9.2020 ke zvýšení cen v rámci školního stravování (v rámci doplňkové činnosti a stravování zaměstnanců ke zvýšení cen došlo již od 1.5.2020). Současné ceny školního stravování jsou platné od 1.8.2017 a k jejich úpravě tak dojde po více než 3 letech. Za tuto dobu de údajů ČSÚ například ceny vepřového ... čtěte víceINFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. AŽ 5. ROČNÍKU


ZŠ Krouna
- Od pondělí 25.5.2020 bude umožněna přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole. Níže uvedené informace a pokyny vycházejí z podmínek platných ke dni 10.5.2020. Je proto možné, že se některé věci ještě změní v závislosti na rozhodnutí vlády nebo MŠMT. Výuka bude probíhat ve skupinách nejvýše 15 žáků každý pracovní den v rozsahu podle standardního ... čtěte víceJEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY


ZŠ Krouna
- Ve čtvrtek 30.4.2020 proběhlo jednání Školské rady při ZŠ Krouna. Zápis z jednání je k dispozici zde. Zápisy ze ... čtěte víceINFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU


ZŠ Krouna
- Od pondělí 11.5.2020 bude umožněna přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Následující informace a organizační opatření platí pouze pro žáky 9. ročníku od 11.5.2020 do termínu konání přijímacích zkoušek. Následně bude organizace školní docházky žáků 9. ročníku probíhat podle pravidel pro všechny žáky ... čtěte vícePŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K OBNOVOVÁNÍ PROVOZU ŠKOLY


ZŠ Krouna
- Vzhledem k množícím se dotazům ohledně obnovování provozu mateřské i základní školy podáváme následující informace. MŠMT dosud nevydalo žádné podrobnější pokyny; nejsou tedy známé ani administrativní požadavky (obsah čestného prohlášení, postup dokládání bezinfekčnosti, atd.) hygienické požadavky (například zda bude nutné měřit dětem při příchodu ... čtěte víceZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - VÝSLEDKY


ZŠ Krouna
- Ve dnech 1. - 8.4.2020 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2020/2021. Vzhledem k mimořádné situaci proběhl zápis elektronickou formou. Podáno bylo celkem 19 žádostí o přijetí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014 nebo těch, kterým byl v r. 2019 povolen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Kromě nich byly podány 3 žádosti o odklad ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ UČITELŮM, ŽÁKŮM I RODIČŮM


ZŠ Krouna
- V sobotu 11.4.2020 uplynul měsíc od uzavření všech základních a středních škol. Chci poděkovat všem učitelům, kteří poctivě realizují dálkové vzdělávání žáků (které je časově i organizačně mnohem náročnější než běžná výuka), žákům, kteří poctivě plní zadané úkoly a vzdělávají se sami, a samozřejmě i rodičům, kteří dětem s plněním úkolů a se vzděláváním ... čtěte víceSCHŮZKY RODIČŮ S UČITELI O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ


ZŠ Krouna
- Vzhledem k mimořádné situaci se schůzky rodičů s učiteli ZŠ o prospěchu a chování žáků, které měly proběhnout 20.4.2020, neuskuteční. Pokud máte nějakou záležitost k projednání, kontaktujte mailem (kontakty zde) příslušné vyučující nebo vedení školy. Mgr. Kyncl Josef ... čtěte víceZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE


ZŠ Krouna
- Vzhledem k celosvětové mimořádné situaci nebude možné zájezd do Velké Británie plánovaný na závěr května 2020 uskutečnit a ruší se. Platby, které přihlášení účastníci uhradili, budeme vracet v jimi uhrazené výši snížené o 185,- Kč (5 dnů x 37,- Kč) pojistného léčebných výloh a storno poplatků. Kvůli minimalizaci kontaktů mezi lidmi upřednostňujeme vrácení ... čtěte vícePRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - ZÁKONA 135/2020


ZŠ Krouna
- Zákonem 135/2020 Sb. došlo k mimořádným změnám mj. v oblasti přijímacích zkoušek na střední školy. Bližší informace naleznete v souhrnném dokumentu a v časovém schématu. Mgr. Kyncl ... čtěte více

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.