Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZOČZS V KROUNĚ

50 let spolkové práce zahrádkářů vyjadřuje pracovitost, obětavost, nadšení a skutečnou lásku k přírodě. Není to hledání finančního zisku či zveřejnění úspěchů jednotlivců, ale užitečná činnost každého z nás se skládá v mozaiku dobré práce celého spolku.

 

Dne 3. března 1963 byla z iniciativy Bohumila Halamky, Josefa Pytlíka a Josefa Čermáka svolána ustavující schůze nově vznikajícího spolku za účasti 29 občanů. Vznikla základní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu v Krouně.

 

50 let zahrádkářů v Krouně

 

Funkcionáři výboru se stali: Bohumil Halamka (předseda), František Chaloupka (místopředseda), František Bukáček (jednatel), Ladislav Nekvinda (pokladník), František Sodomka (hospodář) a další členové výboru Josef Čermák, Josef Sokol a Ladislav Drahoš. Během roku se přihlásilo dalších 30 zájemců, pozdější stav byl až 98, dnes je zaznamenáno 51 členů.

 

V čele celé místní organizace stáli na postu předsedy 5 let Bohumil Halamka, 10 let Josef Halamka, 35 roků Josef Tomášek, v roce 2012 byl zvolen Jaroslav Mlynář z Pusté Kamenice. Další členové průběžně volených výborů pracovali oddaně po dobu mnoha let. Byli to např. Josef Drahoš (20 let jednatelem), Miloslav Nekvinda (33 let pokladníkem), Milan Mlynář (17 let jednatelem), František Kusý, Hana Odvárková, Antonín Baťa, Jaroslav Mlynář st., Jaroslav Štorek, Josef Doležal, Josef Vojta, Zdeněk Drahoš. I ostatní nejmenovaní členové mají zásluhu na dobré práci organizace např. při moštování, při stavbách a opravách různých zařízení, práci v osadě, při zajišťování úkolů pro organizaci. Zvláštní poděkování patří paní Anně Tomáškové za veškerou pomoc v době nemoci jejího manžela. V průběhu let byli jednotlivci i celá ZO ČZS Krouna oceněni pamětními listy a čestnými uznáními na různých úrovních. V roce 2012 udělila republiková rada ČZS krounské organizaci stříbrnou medaili za zásluhy o Český zahrádkářský svaz.

 

V současné době pracuje výbor ZO ČZS v tomto složení: F. Sodomka (předseda), F. Kusý (jednatel), H. Odvárková (hospodářka), J. Štorek a J. Vojta (revizní komise) a další členové - J. Doležal, J. Drahoš, J. Halamka, M. Mlynář, Miloš Nekvinda, Jaroslav Mlynář a Z. Vtípil.

 

V majetku ZO ČZS jsou nemovitosti čp. 100 a 103. V roce 1973 byl zakoupen domek čp. 100, který byl přebudován na moštárnu a garáž. V roce 1978 bylo dodatečně zakoupeno sousední stavení u moštárny čp. 103, později bylo zbouráno a na jeho místě postaven spolkový domek se sociálním zařízením.

 

Poprvé se začalo moštovat v roce 1969 v pronajaté místnosti horního kravína JZD a od roku 1975 se veškeré zařízení přestěhovalo do nově upravené vlastní moštárny. Když se potom pořídil hydraulický lis s krouhačkou, byl v roce 1982 vytvořen místní rekord, kdy se v jedné sezóně zpracovalo asi 600q ovoce, z něhož bylo získáno 32 546 litrů moštu. Klienty byli pěstitelé nejen z Krouny, ale i ze širokého okolí - z Hlinecka, Skutečska, Svratecka a Poličska. V roce 1978 u nás moštovalo 240 zákazníků z 27 obcí (nejvzdálenější z Chrudimi a z Vendolí. Všem dobrovolníkům naší organizace, kteří pracovali ve čtyřčlenných pátečních směnách v moštárně, patří za jejich výkon opravdu velký dík.

 

Zahrádkáři vlastnili také malotraktor s nářadím a malým valníkem. Později byl prodán a zakoupen větší traktor MAJOR s valníkem, propůjčoval se členům naší ZO. Možnost výpůjčky byla také dána nákupem postřikovače.

 

K založení zahrádkářské osady v Krouně byl vytipován pozemek manželů Tomáškových. Smlouva s právní platností od 1. ledna 1969 byla nejprve uzavřena na 20 let, později se několikrát prodlužovala. Pozemek byl předán zahrádkářům bezplatně, ani nájem majitelé nikdy nepožadovali. Každý osadník dostal do užívání 400m2 s tím, že se o půdu bude řádně starat a splní požadavky, které si vynutí daná situace. Prvními velmi odpovědnými a obětavými předsedy osady se stali Václav Mlynář a poté Jaroslav Mlynář st. V dalších letech se o dobrý chod osady starali František Chaloupka a Bohuslav Chaloupka. Celý pozemek byl oplocen a zaveden vodovod. Zpočátku osada skutečně vzkvétala, téměř všichni nájemci se o své dílky vzorně starali a výsledky úrody tomu odpovídaly. Stromky rodily kvalitní ovoce, sklizeň zeleniny byla nadprůměrná, květiny se staly ozdobou. Postupem času však zájem ochaboval v důsledku přirozeného stárnutí členů osady. Práci s půdou také znepříjemňuje výskyt přírodních škůdců, především slimáků, s nimiž hospodář svádí mnohdy nerovný boj. Některé dílky zůstaly po odchodu osadníků neobsazené, nebo se o ně někteří nestarají. Přivítali bychom nové zájemce.

 

ZO ČZS vyšla vstříc pěstitelům z naší obce, když před několika lety téměř každoročně zajišťovala v místě našeho bydliště prodej ovocných stromků a keřů, růží, jahodníku, umělých hnojiv a semen.

 

Málokdo už si dnes vzpomene, že zahrádkáři stáli také při zakládání školní zahrady a aleje stromů ke škole, nebo že vytvořili zelené prostranství v blízkosti hasičské garáže na horní Krouně, prováděli průklest, tvarování a roubování ovocných stromů na zahradách našich spoluobčanů.

 

I v kulturní činnosti jsme nezaháleli. Během 50 let na našich schůzích přednášelo 23 lektorů (někteří i vícekrát). Navštívili jsme 28 míst v Čechách a na Moravě, v roce 1965 např. od nás jely 3 autobusy na výstavu Flora Olomouc. V Krouně jsme pořádali výstavy květin, ovoce a ručních prací. Prezentovali jsme se vzorky ovoce na výstavách v Nasavrkách, v Lednici na Moravě a v Chrudimi. Také taneční zahrádkářské zábavy v krounské sokolovně se staly tradicí.

 

Práce členů zahrádkářského spolku v Krouně je spjatá s přírodou i s lidmi. Naším úkolem je přírodu chránit, a tím vytvářet klidné a zdravé prostředí pro spokojený život.

 


 

Ocenění ÚR - za reprezentaci ZO na I. okresní zahrádkářské výstavě v Chrudimi

 

 


 

Stříbrná medaile udělená Republikovou Radou ČZS za zásluhy o rozvoj ČZS

 

Ve vedení nyní pracují:

 

předseda:

František Sodomka

jednatel:

František Kusý

hospodářka:

Hana Odvárková

revizní komise:

Jaroslav Štorek, Josef Vojta

další členové:

Josef Doležal, Josef Drahoš, Josef Halamka, Milan Mlynář, Miloš Nekvinda, Jaroslav Mlynář a Z. Vtípil

 

 

Výbor ZO ČZS Krouna

 

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.